Verliesspiegel

Een bijzonder kind. En dat is het. Een kind met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking of chronische ziekte is een bijzonder kind. Bijzonder, omdat het intensieve(re) zorg vraagt. Maar ook bijzonder omdat je van kleine momenten en kleine stappen kunt genieten. Meer nog dan bij kinderen zonder een beperking. En natuurlijk ben je ook trots op wat je kind kan. En dankbaar voor de liefdevolle vertederende momenten in het contact met je kind. Ook voor de ontwikkeling van je gezin en van jouzelf kan jouw kind positief uitwerken. Zo kan je kind een bijdrage leveren aan de samenhang in het gezin en word jezelf door de situatie uitgedaagd om inventief, empathisch, relativerend en veerkrachtig te zijn. Je zou dat de winst van het hebben van een zorgkind kunnen noemen.

 

Daarnaast is er ook verlies
Misschien dat je daar niet zo bij stilstaat. Ook al omdat je beter kunt kijken naar het glas dat half vol is dan half leeg. Je kunt beter kijken naar de mogelijkheden dan naar de onmogelijkheden. Allemaal waar. En toch is het ook de realiteit dat er voor je zorgkind een ander perspectief is, andere maatschappelijke acceptatie, andere mogelijkheden om een 'normaal' leven te leiden. En voor jezelf: een kind met een beperking of chronische ziekte kost tijd, energie en geld. En, misschien wel erger, soms stuit je op onbegrip bij zorgverzekeraars, hulpverleners, onderwijzers en andere instanties. Dat frustreert. 'Je verliest met een zorgkind een stuk zorgeloosheid.'

Ook vraagt je kind om het bijstellen van je eigen verwachtingen over gezin, werk, vrije tijd, relatie met je partner en vrienden.

 

Winst en verlies. Wegwijzer voor ouders van een zorgkind biedt ouders ondersteuning in hoe om te gaan met levend verlies. De wegwijzer kun je vinden www.schouders.nl, waar alle Emp/Ouder producten worden geborgd. Als je hier klikt, kom je rechtstreeks in de Wegwijzer.