De volgende organisaties nemen deel aan het project Emp/Ouder

BOSK, Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap

Waar mensen met een lichamelijke handicap elkaar vinden en elkaar helpen.

Lees meer

 

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) zet zich in voor mensen met de ziekte van Crohn en colits ulcerosa en aanverwante aandoeningen.

Lees meer

 

Diabetesvereniging Nederland

Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van mensen met diabetes. DVN biedt informatie en deskundig advies over diabetes.

Lees meer

 

Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging

De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging behartigt de belangen van IC-patiënten. Wij vergaren informatie over de ziekte, zorgen voor meer bekendheid over IC en brengen op diverse manieren lotgenoten met elkaar in contact voor een luisterend oor en het uitwisselen van ervaringen.

Lees meer

 

Jeugdreuma Vereniging Nederland

De belangrijkste doelstellingen van de Jeugdreuma Vereniging zijn:

het verstrekken van informatie
het creëren van lotgenotencontacten
belangenbehartiging
het onderhouden van contacten met reumatologen, immunologen, fysiotherapeuten en andere deskundigen

Lees meer

 

LFB

Vereniging LFB is de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

De kerntaken van de LFB zijn:

Informatievoorziening
Lotgenotencontact
Belangenbehartiging

Lees meer

 

Nederlandse Stottervereniging Demosthenes

Over stotteren zijn we bij Demosthenes nog lang niet uitgesproken.
Stotteren, niet altijd vloeiend kunnen spreken, betekent voor veel mensen een lastige handicap. Demostenes wil een steun in de rug zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen die stotteren. Op onze website vind je veel informatie over van alles wat met stotteren te maken heeft.

Lees meer

 

Nierpatiëntenvereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor mensen met chronische nierschade, hun naasten en nierdonoren. Met bijna 8.000 leden is de NVN een sterke, representatieve vertegenwoordiger van de belangen van mensen met een chronische nierziekte.

Lees meer

 

Sien

Sien komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Sien helpt adviseert en informeert bij belangrijke onderwerpen zoals, geld, zorg en participatie. Met onze leden en vrienden zetten we ons in voor een samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking gewoon kunnen meedoen, net als ieder ander.

Lees meer